Breaking News

இலங்கைத்தீவில் சீன சகாப்தம்? நிலாந்தன்!

5/30/2021
சீனா இலங்கைக்குள் இறங்கியது இதுதான் முதற்தடவையல்ல. ஏறக்குறைய ஆறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் 1411இல் சீனா இச்சிறுதீவை ஆகிரமித்திருகிறது. சீனாவ...Read More